KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLARIN

2828'Ek 3413 SAYILI KANUNLA İŞE YERLEŞTİRİLMESİ İÇİN

YAZILDIĞI SINAV BİLGİSİNİ SORGULAMA EKRANITC Kimlik Numaranızı Giriniz
DUYURU

6518 sayılı Kanunla 2828 sayılı Kanunun Ek 1. Maddesinde değişiklik yapılmıştır. Bu doğrultuda Kamu kurum ve kuruluşlarınca 2014 yılında ayrı ayrı sınav yapılmayacaktır. Kanun kapsamındaki kişilerin işe yerleştirilmesinde, Devlet memurluğuna alınacaklar için yapılacak merkezi sınav (KPSS) sonuçları kullanılacaktır. İşe yerleştirmede öncelik, sırasıyla lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunlarına verilecek, bu kişilerin atanmasından sonra boş kalan kadrolara merkezi sınava girmeyecek olan ilköğretim ve ilkokul mezunları arasından kura usulüne göre atama yapılacaktır. Kanun kapsamına girenlerin atamaları; lise ve dengi, önlisans ve lisans mezunları için memur unvanlı kadrolara, ilkokul ve ilköğretim (ortaokul) mezunları için ise yardımcı hizmetler sınıfında yer alan kadrolara Devlet Personel Başkanlığınca yapılacaktır. Yerleştirme işlemlerinin usulünün belirleneceği yönetmelik Devlet Personel Başkanlığınca Mayıs ayı sonuna kadar yayımlanacaktır. Konuya ilişkin duyurular www.cocukhizmetleri.gov.tr web sayfasında duyurulacak olup, ilgililerin gelişmeleri web sayfamızdan takip etmeleri gerekmektedir. Bilgilerinizi rica ederim.